Systemisch werk

We maken allemaal deel uit van een systeem. Denk aan je familie, je werk, je vrijetijdsclub.

Een individuele (familie)opstelling is eigenlijk het opstellen van een innerlijk beeld wat je over iemand hebt. Door het naar buiten te projecteren d.m.v. een opstelling wordt het zichtbaar. Het beeld dat we als mens van binnen met ons meedragen wordt hierdoor duidelijk.

Daarnaast kunnen we op deze manier ook naar onszelf kijken.
In mijn praktijk werk ik met representanten in de vorm van stenen, poppetjes of papieren mallen.

Familietekenen

Door het letterlijk op papier zetten van het tekenen van je familie wordt zichtbaar hoe verhoudingen binnen het gezin zijn en ook welke plek jij daar in neemt.